PAGESA DHE DËRGESA

Porositë tuaja do t’ju dorëzohen shpejt dhe në mënyrë efikase me çmime të volitshme nga ana e partnerëve tanë.

Pas porositjes suaj, nëpunësi ynë do ta përpunojë dhe do t’Ju kontaktojë me telefon, për ta vërtetuar atë. Gjegjësisht, për t’Ju dhënë më shumë informata për shpenzimet për dërgesë dhe për t’Ju informuar për çmimin përfundimtar.