KUSHTET E PAGESËS

Në rast se dorëzuesi – personi i autorizuar i partnerit për logjistikë i Teleshop DOOEL – Shkup për këtë dërgesë nuk arrin ta gjejë Blerësin apo personin e caktuar për pranimin e porosisë në adresën e caktuar për dorëzim, do të lihet një informatë me shkrim për dërguesin për përpjekje të bërë për dorëzim dhe informata për kontakt, ku Blerësi është i obliguar të paraqitet në afat prej 2 ditëve të punës, me qëllim që përsëri të caktohet termini për dorëzim të dërgesës në adresën e Blerësit.